<Deutsch>                                                                                                 <Türkisch>

Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte von Frauen und ist gesetzlich verboten.

Frauen erleiden unterschiedlichste Formen der Gewalt, z.B. kontrollieren, drohen, erniedrigen, einsperren, Geld verweigern, schlagen, zu sexuellen Handlungen zwingen, Kontakte zu anderen verbieten und ähnliches. Durch die Gewalthandlung übt der - meist männliche - Täter Macht und Kontrolle aus.

Kadına yönelik şiddet, kadınların temel haklarının ihlalidir ve kanunen yasaktır.

Kadınlar farklı şiddet biçimlerine maruz kalmaktadırlar; örneğin, kontrol edilmek, tehdit edilmek, aşağılanmak, hapsedilmek, parasız bırakılmak, dövülmek, cinsel eylemlere zorlanmak, başkaları ile iletişimleri kesilmek bu şiddet biçimlerinden birkaçıdır. Genellikle erkek olan failler şiddet eylemleriyle güç uygulamayı ve kontrol altına almayı amaçlarlar.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch Gewalt gegen die Kinder. Allein das Miterleben der Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder traumatisierend und kann zu emotionalen, sozialen, psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Kreislauf der Gewalt, sowohl in Bezug auf die Opferrolle als auch in Bezug auf die Täterrolle über Generationen weiter gegeben wird.

Kadınlara yönelik şiddet çocuklara da yönelik şiddet demektir. Sadece ebeveynler arasındaki şiddete tanık olmak bile tek başına çocuklarda travmaya neden olur ve duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel bozukluğa yol açabilir. Şiddet döngüsünün hem mağdur açısından hem de suçlu ile ilişkili olarak nesilden nesile aktarılması riski vardır.

Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Tabuthema. Aus diesem Grund fällt es den betroffenen Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Sie ertragen die Situation oft über Jahre hinweg, weil sie eher die Schuld bei sich suchen, als den Täter verantwortlich zu machen. Sie befürchten, dass ihnen die Schuld am Auseinanderbrechen der Familie zugeschrieben wird, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit müssen oft erst wieder erreicht werden.

İlişkide şiddet hala tabu olan bir konudur. Bu nedenle, şiddet gören kadınların yaşadıklarını anlatmaları zordur. Bu kadınlar çoğunlukla yıllarca bu duruma tahammül ederler çünkü failler yerine kendilerini suçlarlar. Şiddet içeren ilişkiyi bitirirlerse ailenin yıkılmasından kendilerinin sorumlu tutulacağından korkarlar. Ekonomik özgürlük ve bağımsızlığın genellikle tekrar elde edilebilmesi gerekmektedir.

Mindestens jede vierte Frau in Deutschland im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder gelebt hat, hat körperliche und/ oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erfahren. Fast die Hälfte aller Frauen haben Formen von psychischer Gewalt erlebt.

Almanya’da halihazırda ya da önceden eşlik ilişkisi olan 16-85 yaş arası dört kadından en az biri partneri tarafından fiziksel ve/veya cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Tüm kadınların yaklaşık yarısı ise çeşitli biçimlerde psikolojik şiddete maruz kalmıştır.

Etwa 45.000 Frauen und ihre Kinder suchen jährlich in Deutschland Hilfe und Unterstützung in Frauenhäusern. Das Frauenhaus Göttingen bietet Gewaltschutzberatung, psychosoziale Beratung und vorübergehende Wohnmöglichkeit in einer Hausgemeinschaft für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder.

Yıllık olarak yaklaşık 45.000 kadın çocukları ile beraber Almanya'daki kadın sığınma evlerine yardım ve destek için gelmektedirler. Göttingen Kadın Sığınma Evi, şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocukları için şiddetten korunmaya yönelik danışmanlık, psikososyal danışmanlık ve geçici konut hizmeti sunmaktadır.

Für eine Beratung oder eine Aufnahme im Frauenhaus rufen Sie uns an: Telefon 05 51/ 52 11 800. Wir sind täglich telefonisch erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Außerhalb unserer Bereitschaftszeiten wenden Sie sich in Notfällen bitte an die Polizei (110).

Kadın sığınma evine danışma veya kabul için bizi arayın: Telefon numarası: 05 51/52 11 800. Bize hafta sonları ve tatil günleri dahil, haftanın her günü telefonla ulaşabilirsiniz. Çalışma saatleri dışındaki acil durumlarda, polis (110) ile irtibata geçiniz.

Ambulante Beratung, Gewaltschutzberatung und Sicherheitsanalyse

Wir bieten Beratung und Information zum Thema häusliche Gewalt und zur Arbeit des Frauenhauses für Betroffene, Angehörige und Unterstützungspersonen. Die Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in unserer Außenstelle stattfinden. Sie kann auch anonym erfolgen.

Was können Sie tun, um die gewaltbedingte Krisensituation zu überwinden? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich und ihre Kinder zu schützen? Wie können Sie zukünftig Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit umsetzen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Gefährdungssituation und den angemessenen Sicherheitsbedarf, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes. Falls Sie in Göttingen nicht sicher genug sind, helfen wir Ihnen bei der Vermittlung in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt.

Unsere Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen an Dritte weitergegeben.

Hasta danışmanlık, şiddete karşı korunma için danışmanlık ve güvenlik analizi

Bizler aile içi şiddet ve kadın sığınma evinin çalışmaları ile ilgili hastalara, hasta yakınlarına ve onlara destek verenlere tavsiye ve bilgi veriyoruz. Danışma, telefon aracılığıyla ya da saha ofisimizde yüz yüze gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca anonim olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Şiddet ile alakalı bir kriz durumunu aşmak için ne yapabilirsiniz? Kendinizi ve çocuklarınızı korumak için ne yapabilirsiniz? Gelecekte bedensel dokunulmazlık hakkınıza nasıl sahip çıkabilirsiniz? Birlikte bireysel risk durumunuzu ve makul güvenlik ihtiyaçlarınızı Şiddetten Koruma Yasası olanaklarını göz önünde bulundurarak ele alacağız. Eğer Göttingen’de yeterince güvende değilseniz, sizi başka bir şehirdeki sığınma evine yerleştirme konusunda size yardımcı olacağız.

Tavsiyelerimiz gizliliğe tabidir. Sizin açık izniniz olmadan hiçbir bilgi üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.

 

Aufenthalt im Frauenhaus

Wenn Sie im Frauenhaus aufgenommen werden möchten, werden wir Sie in einem ausführlichen Vorgespräch nach den Gründen für die Aufnahme fragen und klären, ob das Frauenhaus für Sie das passende Hilfeangebot ist.

Frauen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Frauen, die ihren Alltag nicht eigenständig bewältigen können, können wir leider nicht im Frauenhaus aufnehmen.

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym und wird nicht weitergegeben. Falls es zu einer Aufnahme kommt, vereinbaren wir mit Ihnen einen neutralen Treffpunkt und holen Sie dort ab. Bringen Sie - wenn möglich - wichtige Papiere und Dokumente von sich und ihren Kindern mit.

Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht im Göttinger Frauenhaus aufnehmen können. In diesem Fall sind wir Ihnen gerne behilflich, ein anderes Frauenhaus zu finden.

Kadın sığınma evinde kalmak

Kadın sığınma evine kabul edilmeyi istemeniz durumunda sığınma evinde kalma nedenleri hakkında detaylı bir ön konuşma ile sorular sorup sığınma evinin sizin için uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturacağız.

Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olan, kendine ya da başkalarına zarar verme sorunu olan veya günlük yaşamında bağımsız olarak ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınları maalesef sığınma evine kabul etmemiz mümkün değildir.

Kadın sığınma evinin adresi anonimdir ve kimse ile paylaşılmayacaktır. Eğer sığınma evine kabul edilirseniz sizi nötr bir konumdan almak için gerekli ayarlamaları yapacağız. Eğer mümkünse kendiniz ve çocuklarınızla alakalı önemli belge ve dökümanları yanınızda getirin.

Güvenlik nedenlerinden dolayı sizi ve çocuklarınızı Göttingen sığınma evinde barındırmamız mümkün olmayabilir. Bu durumda, başka bir kadın sığınma evi bulmanız konusunda memnuniyetle yardımcı olacağız.

 

Das Angebot des Frauenhauses für die Bewohnerinnen umfasst Beratung und Unterstützung bei der Erfassung der Gesamtlebenssituation sowie individuelle Problemlagenberatung. Wir führen regelmäßig psychosoziale Beratung, selbstbestärkende Alltagsunterstützung sowie Krisenintervention durch. Nach Bedarf vermitteln wir weiterführende Unterstützungsangebote.

Wir unterstützen bei der Klärung der finanziellen Situation, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Ämtern und Behörden. Wir beraten bezüglich Trennung, Scheidung, Sorge- und Aufenthaltsrecht und stabilisieren bei der Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen.

Auch alle im Haus lebenden Kinder haben feste Ansprechpartnerinnen unter den Frauenhausmitarbeiterinnen, die sich um ihre Anliegen kümmern und mit ihnen den Frauenhausaufenthalt positiv gestalten.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch professionelle Nähe und direkte Ansprechbarkeit aus. Wir arbeiten parteilich für die Frauen und ihre Kinder und setzen bei den Bedürfnissen der Einzelnen an.

Kadın sığınma evi, sakinlerine yeni bir yaşam kurmanın yanı sıra bireysel sorun danışmanlığı konusunda tavsiye ve yardım sunar. Düzenli olarak psikososyal danışmanlık ve günlük kendini güçlendirme desteğinin yanı sıra krize müdahale desteği sunuyoruz. Gerektiğinde ek destek hizmeti sağlıyoruz.

Konut ve iş konusunda mali durumunuzu açıklığa kavuşturmada ve yetkililer ile resmi makamlar nezdinde size yardımcı oluyoruz. Ayrılma, boşanma, çocuk velayeti ve ikamet hakkı konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor ve şiddet deneyimlerini istikrarlı bir şekilde ele almayı teşvik etmeye yardımcı oluyoruz.

Ayrıca, sığınma evi personeli arasında sığınma evinde yaşayan çocukların iletişim kuracakları belirlenmiş kişiler vardır ve bu kişiler onların sorunları ile ilgilenir ve kadın sığınma evinde kalmanın onlar için olumlu bir deneyim olmasını sağlarlar.

İşimiz profesyonel yakınlık ve doğrudan yaklaşabilirlik ile karakterizedir. Kadınlar ve onların çocukları adına çalışmakta ve bireylerin ihtiyaçlarını belirlemekteyiz.

Nach dem Frauenhausaufenthalt unterstützen wir ehemalige Bewohnerinnen und ihre Kinder dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Sie können weiterhin beraten und begleitet werden, sowie an regelmäßigen Gruppenangeboten für Ehemalige teilnehmen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Kinder werden durch die Nachbetreuung bei der eigenständigen Existenzsicherung und Lebensführung unterstützt.

Kadın sığınma evinde kaldıktan sonra, eski sakinler ve çocuklarını yeni bir yaşam kurmak için izledikleri yolda destekliyoruz. Sığınma evinden ayrılan kadınlar için düzenli olarak düzenlenen grup programlarına katılıp tavsiye ve destek almaya devam edebilirsiniz. Sığınma evinin eski sakinleri ve onların çocukları bağımsız geçim ve yaşam tarzlarında takip bakımı ile desteklenmektedirler.

Das Frauenhaus Göttingen bietet maximal zehn Frauen und ihren Kindern Platz. Jede Frau bewohnt ein Zimmer. Frauen mit mehreren Kindern stehen Doppelzimmer zur Verfügung. Das Frauenhaus hat drei Gemeinschaftsküchen, einen Gruppenraum, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielzimmer für die Kinder und einen Garten.

Göttingen Kadın Sığınma Evi’nde çocukları ile birlikte on kadına kadar yer vardır.

Her kadın bir odada yaşar. Birkaç çocuğu olan kadınlar için çift odalar mevcuttur. Sığınma evinin üç ortak mutfağı, bir grup odası, bir toplantı odası, çocuklar için oyun odası ve de bahçesi vardır.

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses versorgen sich und ihre Kinder selbst. Sie gestalten ihren Alltag eigenständig und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Die Hausgemeinschaft wird von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses pädagogisch und organisatorisch begleitet. Es gibt regelmäßige Gruppenangebote für die Frauen und ihre Kinder. Jede Bewohnerin übernimmt bestimmte Aufgaben für die Hausgemeinschaft. Die Einhaltung der Hausordnung ist verbindlich für alle Bewohnerinnen damit das Zusammenleben im Haus für alle angenehm ist.

Kadın sığınma evinin sakinleri kendileri ve çocuklarına kendileri bakarlar. Gündelik hayatlarını kendileri belirlerler ve kendi kararlarını kendileri verirler. Sığınma evi personeli eğitim ve organizasyon desteği vermektedir. Kadınlar ve çocukları için düzenli olarak grup terapileri mevcuttur. Her bir sığınma evi sakini ev içinde belirli görevleri üstlenir. Evdeki müşterek yaşamda herkesin rahat edebilmesi için evin kurallarına tüm sakinlerin uyması zorunludur.

Kontakt:                             Tel.: 0551- 52 11 800

info@frauenhaus-goettingen.de

 

İletişim:                            Tel.: 0551- 52 11 800

info@frauenhaus-goettingen.de

 

nach oben    Startseite